Opłaty za Czynności Notarialne

składanie podpisu na dokumencieOpłaty za usługi świadczone w naszej Kancelarii - taksa notarialna - określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do opłaty za czynności notarialne doliczany jest podatek od towarów i usług w stawce 23%.

W celu uzyskania informacji o dokumentach potrzebnych do dokonania czynności oraz szacowanych kosztach notarialnych, w tym wysokości podatków i niezbędnych opłat sądowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz/mail.